CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 7 Ngày 19 tháng 04 năm 2014

Vân Anh Nguyễn 19/04/2014 Comments Off

6:25:00 “Chạy hình hiệu
Giới thiệu CT”
6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 A hữu chính truyện Tập 2
7:25:00 Kids&Family new Số 32
7:45:00 Sức khỏe đôi mắt Số 1
8:00:00 Khang hi vi hành Tập 5 ( P1 )
8:30:00 Khang hi vi hành Tập 5 ( P2 )
9:15:00 Công chúa phép thuật Tập 22
9:45:00 Khám phá Số 1
9:55:00 Khám phá Số 1
10:20:00 Music 4 Kids Số 65
10:45:00 Thần xe siêu tốc Tập 2
11:35:00 Trực tiếp Game tương tác PM
11:45:00 Trực tiếp Game tương tác PM
11:55:00 PHHVN : Chiếc áo tàng hình PL
12:45:00 Công chúa phép thuật Tập 22
13:15:00 Nhìn hình đoán chữ Số 21
13:25:00 Sức khỏe đôi mắt Số 1
13:55:00 Giấc mơ tình yêu Tập 12 ( P1 )
14:25:00 Giấc mơ tình yêu Tập 12 ( P2 )
15:10:00 Nào mình cùng đi Số 41
15:20:00 Nào mình cùng đi Số 41
15:30:00 Thần xe siêu tốc Tập 2
16:20:00 Ca nhạc thiếu nhi
16:35:00 Sức khỏe đôi mắt Số 1
17:00:00 PHHVN : Chú bé photo PL
17:30:00 Nhí tài Năng Số 3 PM
17:35:00 Nhí tài Năng Số 3 PM
17:45:00 Trực tiếp Game tương tác PM
18:00:00 Công chúa phép thuật Tập 23 PL
18:30:00 Thần xe siêu tốc Tập 3 PL
19:15:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 28 PM
19:30:00 A hữu chính truyện Tập 3 PM
20:20:00 Giấc mơ tình yêu Tập 13 PM
21:10:00 Hài : Tại cả đôi bên PM
21:45:00 Thứ 6 cùng Au Số 3
22:00:00 Khang hi vi hành Tập 6 PL
22:50:00 PHHVN : Chú bé photo PL
23:20:00 Thần xe siêu tốc Tập 3
23:50:00 Nào mình cùng đi Số 41
0:20:00 Công chúa phép thuật Tập 23
0:50:00 PHHVN : Chú bé photo PL
1:20:00 Happy birthday Số 76

Comments

comments

Comments are closed.