CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 3 Ngày 13 tháng 05 năm 2014

Vân Anh Nguyễn 13/05/2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 A hữu chính truyện Tập 26
7:25:00 Nào mình cùng đi Số 44
7:45:00 Nhìn hình đoán chữ Số 24
8:00:00 Khang hi vi hành Tập 29 ( P1 )
8:30:00 Khang hi vi hành Tập 29 ( P2 )
9:15:00 Bí mật cơn lốc NinjaGo Tập 8
9:45:00 Happy birthday Số 79
9:55:00 Sức khỏe đôi mắt Số 1
10:20:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 91
10:45:00 Thần xe siêu tốc Tập 26
11:35:00 Khám phá thế giới Số 8
11:55:00 PHHVN : Khoảng trời
12:45:00 Bí mật cơn lốc NinjaGo Tập 8
13:15:00 Kids&Family new Số 36
13:55:00 Gia đình đá quý Tập 12 ( P1 )
14:25:00 Gia đình đá quý Tập 12 ( P2 )
15:10:00 Music 4 Kids Số 68
15:30:00 Thần xe siêu tốc Tập 26
16:20:00 Ca nhạc thiếu nhi
16:35:00 Nhìn hình đoán chữ Số 24
17:00:00 PHHVN : Lá cây và lông vũ PL
17:30:00 Happy birthday Số 80 PM
17:35:00 Nhìn hình bắt chữ Số 24
17:45:00 Trực tiếp Game tương tác PM
18:00:00 Bí mật cơn lốc NinjaGo Tập 9 PL
18:30:00 Anh hùng thiên hà Tập 1 PM
19:15:00 Lớp học gà con Số 3 PM
19:30:00 A hữu chính truyện Tập 27 PM
20:20:00 Gia đình đá quý Tập 13 PM
21:10:00 Hài : Bức tượng PL
21:45:00 Nhìn hình đoán chữ Số 24
22:00:00 Khang hi vi hành Tập 30 PL
22:50:00 PHHVN : Lá cây và lông vũ
23:20:00 Anh hùng thiên hà Tập 1
23:50:00 Kids&Family new Số 36
0:20:00 Bí mật cơn lốc NinjaGo Tập 9
0:50:00 PHHVN : Lá cây và lông vũ
1:20:00 Music 4 Kids Số 68

Comments

comments

Comments are closed.