CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 3 Ngày 10 tháng 06 năm 2014

Chúc Nguyễn 10/06/2014 Comments Off

Thời gian Thứ 3 ( Ngày 10/06 )
6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Tây du ký -Trư bát giới Tập 24
7:25:00 Nào mình cùng đi Số 48
7:45:00 Nhìn hình đoán chữ Số 27
8:00:00 Nhật ký Thăng chức Đỗ Lạp Lạp Tập 27
9:15:00 Chiến binh vũ trụ Tập 10
9:45:00 Happy birthday Số 87
9:55:00 Sức khỏe đôi mắt Số 2
10:20:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 95
10:45:00 Anh hùng thiên hà Tập 28
11:35:00 Khám phá thế giới Số 16
11:55:00 PHHVN : Chú bé đánh giày & Cây sừng của hươu sao
12:45:00 Chiến binh vũ trụ Tập 10
13:15:00 Kids&Family new Số 40
13:55:00 Gia đình đá quý Tập 40
15:10:00 Music 4 Kids Số 72
15:30:00 Anh hùng thiên hà Tập 28
16:20:00 Ca nhạc thiếu nhi
16:35:00 Nhìn hình đoán chữ Số 27
17:00:00 PHHVN : Dấu vết nghiệt ngã & Anh chàng số 9 PM
17:30:00 Happy birthday Số 88 PM
17:35:00 Nhìn hình bắt chữ Số 27
17:45:00 Trực tiếp Game tương tác PM
18:00:00 Chiến binh vũ trụ Tập 11 PM
18:30:00 Anh hùng thiên hà Tập 29 PM
19:15:00 Lớp học gà con Số 11 PM
19:30:00 Tây du ký -Trư bát giới Tập 25 PM
20:20:00 Gia đình đá quý Tập 41 PM
21:10:00 Hài : Chuyện bình đẳng PL
21:45:00 Happy birthday Số 88
22:00:00 Nhật ký Thăng chức Đỗ Lạp Lạp Tập 28 PL
22:50:00 PHHVN : Dấu vết nghiệt ngã & Anh chàng số 9
23:20:00 Anh hùng thiên hà Tập 29
23:50:00 Kids&Family new Số 40
0:20:00 Chiến binh vũ trụ Tập 11
0:50:00 PHHVN : Dấu vết nghiệt ngã & Anh chàng số 9
1:20:00 Music 4 Kids Số 72

Comments

comments

Comments are closed.