CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 3 Ngày 04 tháng 02 năm 2014

Chúc Nguyễn 04/02/2014 Comments Off

Thời gian Thứ 3 ( Ngày 04/02 )
6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Đại hòe thụ Tập 33
7:25:00 Nào mình cùng đi Số 30
7:40:00 PHH VN : Giấc mơ Loa Thành 2
8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 19 ( P1 )
8:30:00 Địch nhân kiệt Tập 19 ( P2 )
8:55:00 Chương trình tết : Ảo thuật đường phố
9:15:00 Nhà máy sản xuất siêu người máy Tấp 1
9:45:00 Music 4 Kids Số 54
9:55:00 Nhìn hình đoán chữ Số 11
10:00:00 Tôi yêu nhà tôi Số 18
10:45:00 Thần xe siêu tốc Tập 15
11:15:00 Chương trình tết : Năm ngựa nói chuyện tuổi ngựa
11:45:00 Ống kính biết tuốt Số 25
11:55:00 PHHVN : Vào hang kiến phần 1
12:25:00 Chương trình tết : Ca nhạc Chào Xuân mới
12:45:00 Nhà máy sản xuất siêu người máy Tấp 1
13:15:00 Hài : Chôn nhời Tập 2
13:55:00 Nhiệm vụ khó chơi Tập 8 ( P1 )
14:25:00 Nhiệm vụ khó chơi Tập 8 ( P2 )
14:50:00 Nhà máy sản xuất siêu người máy Tập 1 PL
15:10:00 Music 4 Kids Số 54
15:25:00 Thần xe siêu tốc Tập 15
15:55:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 77
16:15:00 Chương trình tết : Tết của người Việt
16:40:00 Nhìn hình đoán chữ Số 11
16:45:00 Ống kính biết tuốt Số 25
16:55:00 Chương trình tết : Ảo thuật đường phố
17:10:00 PHHVN : Vào hang kiến phần 2 PM
17:40:00 Happy birthday Số 61 PM
17:45:00 Nhìn hình bắt chữ Số 11
17:55:00 Ca nhạc thiếu nhi
18:05:00 Nhà máy sản xuất siêu người máy Tập 2 PL
18:35:00 Thần xe siêu tốc Tập 16 PM
19:15:00 Kể chuyện danh nhân số 15
19:30:00 Đại hòe thụ Tập 34 PM
20:20:00 Nhiệm vụ khó chơi Tập 9 PM
21:10:00 Hài : Bữa tiệc xuân PM
21:40:00 Nhìn hình đoán chữ Số 11
Ống kính biết tuốt Số 25
21:50:00 Happy birthday Số 61
22:00:00 Địch nhân kiệt Tập 20 PL
22:50:00 PHHVN : Vào hang kiến phần 2
23:20:00 Thần xe siêu tốc Tập 16
23:50:00 Kids&Family new Số 22
0:20:00 Nhà máy sản xuất siêu người máy Tập 1 PL
0:50:00 PHHVN : Vào hang kiến phần 2
1:20:00 Music 4 Kids Số 54

Comments

comments

Comments are closed.