CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 3 Ngày 03 tháng 06 năm 2014

Chúc Nguyễn 03/06/2014 Comments Off

Thời gian Thứ 3 ( Ngày 03/06 )
6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Tây du ký -Trư bát giới Tập 17
7:25:00 Nào mình cùng đi Số 47
7:45:00 Nhìn hình đoán chữ Số 26
8:00:00 Nhật ký Thăng chức Đỗ Lạp Lạp Tập 20
9:15:00 Chiến binh vũ trụ Tập 3
9:45:00 Happy birthday Số 85
9:55:00 Sức khỏe đôi mắt Số 1
10:20:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 94
10:45:00 Anh hùng thiên hà Tập 21
11:35:00 Khám phá thế giới Số 14
11:55:00 PHHVN : Chú cá chép máy PL
12:45:00 Chiến binh vũ trụ Tập 3
13:15:00 Kids&Family new Số 39
13:55:00 Gia đình đá quý Tập 33
15:10:00 Music 4 Kids Số 71
15:30:00 Anh hùng thiên hà Tập 21
16:20:00 Ca nhạc thiếu nhi
16:35:00 Nhìn hình đoán chữ Số 26
17:00:00 PHHVN : Ếch chia trăng PL
17:30:00 Happy birthday Số 86 PM
17:35:00 Nhìn hình bắt chữ Số 26
17:45:00 Trực tiếp Game tương tác PM
18:00:00 Chiến binh vũ trụ Tập 4 PM
18:30:00 Anh hùng thiên hà Tập 22 PM
19:15:00 Lớp học gà con Số 9 PM
19:30:00 Tây du ký -Trư bát giới Tập 18 PM
20:20:00 Gia đình đá quý Tập 34 PM
21:10:00 Hài : Thị hến kén chồng PL
21:45:00 Happy birthday Số 86
22:00:00 Nhật ký Thăng chức Đỗ Lạp Lạp Tập 21 PL
22:50:00 PHHVN : Ếch chia trăng PL
23:20:00 Anh hùng thiên hà Tập 22
23:50:00 Kids&Family new Số 39
0:20:00 Chiến binh vũ trụ Tập 4
0:50:00 PHHVN : Ếch chia trăng PL
1:20:00 Music 4 Kids Số 71

Comments

comments

Comments are closed.