CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 2 Ngày 27 tháng 01 năm 2014

Chúc Nguyễn 27/01/2014 Comments Off

Thời gian Thứ 2 ( Ngày 27/01 )
6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Đại hòe thụ Tập 28
7:25:00 Music 4 Kids Số 53
7:40:00 PHH VN : Con bò vàng
8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 14 ( P1 )
8:30:00 Địch nhân kiệt Tập 14 ( P2 )
8:55:00 Ca nhạc thiếu nhi
9:15:00 Huyền thoại CHIMA Tập 17.1
9:45:00 Ống kính biết tuốt Số 24
9:55:00 Nhìn hình đoán chữ Số 10
10:00:00 PHH VN : Con bò vàng
10:20:00 Những câu chuyện của Cô tiên xanh Số 8
10:35:00 Happy birthday Số 59
10:45:00 Thần xe siêu tốc Tập 7
11:15:00 Hài : Lắm thầy nhiều thuốc
11:40:00 Ống kính biết tuốt Số 24
11:45:00 Nhìn hình đoán chữ Số 10
11:55:00 PHH VN : Cái bóng của nhà bác học
12:25:00 Ca nhạc thiếu nhi
12:45:00 Huyền thoại CHIMA Tập 17.1
13:15:00 Nào mình cùng đi Số 29
13:35:00 Thần xe siêu tốc Tập 7
13:55:00 Nhiệm vụ khó chơi Tập 3 ( P1 )
14:25:00 Nhiệm vụ khó chơi Tập 3 ( P2 )
14:50:00 Huyền thoại CHIMA Tập 17.1
15:10:00 Kids&Family new Số 21
15:25:00 Thần xe siêu tốc Tập 7
15:55:00 Hài : Cưới vợ trên xe Phần 2
16:15:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 76
16:40:00 Kể chuyện danh nhân thế giới Số 13
16:55:00 Ca nhạc thiếu nhi
17:10:00 PHHVN : Càng to càng nhỏ PM
17:40:00 Nhìn hình đoán chữ Số 10
17:45:00 Ống kính biết tuốt Số 24
17:55:00 Ca nhạc thiếu nhi
18:05:00 Huyền thoại CHIMA Tập 17.2 PM
18:35:00 Thần xe siêu tốc Tập 8 PM
19:15:00 Tôi yêu nhà tôi Số 17
19:30:00 Đại hòe thụ Tập 29 PM
20:20:00 Nhiệm vụ khó chơi Tập 4 PM
21:10:00 Hài : Vợ chồng bá kiến PM
21:40:00 Happy birthday Số 59
22:00:00 Địch nhân kiệt Tập 15 PL
22:50:00 PHHVN : Càng to càng nhỏ
23:20:00 Thần xe siêu tốc Tập 8
23:50:00 Music 4 Kids Số 53
0:20:00 Huyền thoại CHIMA Tập 17.2
0:50:00 PHHVN : Càng to càng nhỏ
1:20:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 76

Comments

comments

Comments are closed.