“CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 2 ngày 18 tháng 11 năm 2013″

Chúc Nguyễn 15/11/2013 Comments Off

Kênh Truyền hình Thiếu nhi và Gia đình Kids&Family TV-VTC11

“CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG
Thứ 2 ngày 18 tháng 11 năm 2013″
Giờ PS Tên chương trình
6:28:00 Tập thể dục buổi sáng
6:36:20 Phim Khang Hy vi hành – Tập 28 . 1
7:00:20 Phim Khang Hy vi hành – Tập 28 . 2
7:26:45 Music 4 Kids – Số 43
7:44:05 Ống kính biết tuốt – Số 14 (Phần 2)
7:47:45 Chuyên mục giới thiệu sản phẩm
8:00:00 Phim Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 16 . 1
8:30:50 Phim Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 16 . 2
8:55:05 Chuyên mục giới thiệu sản phẩm
9:15:20 PHH Vua sư tử – Tập 40 . 1
9:28:10 PHH Vua sư tử – Tập 40 . 2
9:47:45 Kể chuyện danh nhân thế giới – Số 3
9:57:45 Chuyên mục giới thiệu sản phẩm
10:20:55 Những câu chuyện cô tiên xanh – Số 58
10:34:25 Chuyên mục giới thiệu sản phẩm
10:44:50 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 51 . 1 (Phần III)
10:55:20 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 51 . 2 (Phần III)
11:07:00 Happy birthday – Số 49
11:12:00 Chuyên mục giới thiệu sản phẩm
11:35:10 Vui học Toán – Số 19 (Phần 2)
11:45:50 Ống kính biết tuốt – Số 14 (Phần 2)
11:55:50 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 16 . 1
12:09:45 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 16 . 2
12:22:30 Chuyên mục giới thiệu sản phẩm
12:47:30 PHH Vua sư tử – Tập 40 . 1
13:03:10 PHH Vua sư tử – Tập 40 . 2
13:18:45 Nào mình cùng đi Số 19
13:35:20 Chuyên mục giới thiệu sản phẩm
13:55:45 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 16 . 1
14:25:50 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 16 . 2
14:52:45 Chuyên mục giới thiệu sản phẩm
15:07:55 Kids&Family News – Số 11
15:25:50 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 51 . 1 (Phần III)
15:35:00 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 51 . 2 (Phần III)
15:49:40 Ống kính biết tuốt – Số 14 (Phần 2)
15:55:30 Chuyên mục giới thiệu sản phẩm
16:15:40 Thi tài cùng họa sỹ đốm – Số 66
16:33:50 Yêu con hơn mỗi ngày – Số 50
16:48:00 Chuyên mục giới thiệu sản phẩm
17:11:30 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 17 . 1
17:25:55 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 17 . 2
17:40:45 Vui học Toán – Số 19 (Phần 2)
17:50:20 Ca nhạc : Bài 4, Bài 5, Bài 6
18:07:15 PHH Vua sư tử – Tập 41 . 1
18:23:35 PHH Vua sư tử – Tập 41 . 2
18:44:25 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 52 . 1 (Phần III)
18:55:00 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 52 . 2 (Phần III)
19:03:15 Ống kính biết tuốt – Số 14 (Phần 2)
19:06:55 Chuyên mục giới thiệu sản phẩm
19:18:05 Tôi yêu nhà tôi – Số 7
19:40:20 Phim Khang Hy vi hành – Tập 29 . 1
20:04:30 Phim Khang Hy vi hành – Tập 29 . 2
20:29:50 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 17 . 1
20:55:35 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 17 . 2
21:23:25 Phim Hài 66. Quần anh hội – Phần 1
21:39:20 Phim Hài 66. Quần anh hội – Phần 2
22:00:35 Phim Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 17 . 1
22:25:55 Phim Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 17 . 2
22:52:05 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 17 . 1
23:03:40 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 17 . 2
23:20:15 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 52 . 1 (Phần III)
23:27:50 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 52 . 2 (Phần III)
23:40:05 Happy birthday – Số 49
23:50:15 Music 4 Kids – Số 43
0:10:25 Ống kính biết tuốt – Số 14 (Phần 2)
0:20:30 PHH Vua sư tử – Tập 41 . 1
0:33:30 PHH Vua sư tử – Tập 41 . 2
0:50:10 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 17 . 1
1:01:45 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 17 . 2
1:20:35 Thi tài cùng họa sỹ đốm – Số 66

Comments

comments

Comments are closed.