“CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Thứ 2 ngày 02 tháng 12 năm 2013″

Chúc Nguyễn 29/11/2013 Comments Off

Kênh Truyền hình Thiếu nhi và Gia đình Kids&Family TV-VTC11

“CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG
Thứ 2 ngày 02 tháng 12 năm 2013″
Giờ PS Tên chương trình
6:26:30 Tập thể dục buổi sáng – Số 2
6:35:20 Phim Tể tướng lưu gù – Tập 12 . 1
7:00:35 Phim Tể tướng lưu gù – Tập 12 . 2
7:24:55 Music 4 Kids – Số 45
7:44:35 Ống kính biết tuốt – Số 16 (Phần 2)
8:00:15 Phim Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 30 . 1
8:29:50 Phim Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 30 . 2
9:15:50 PHH Công chúa phép thuật – Tập 3 . 1
9:27:35 PHH Công chúa phép thuật – Tập 3 . 2
9:42:05 Những câu chuyện cô tiên xanh – Số 60
9:52:45 Happy birthday – Số 51
10:20:55 Music 4 Kids – Số 45
10:35:35 Vui học Toán – Số 19 (Phần 2)
10:52:05 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 65 . 1 (Phần III)
11:02:10 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 65 . 2 (Phần III)
11:35:30 Nhìn hình bắt chữ – Số 2
11:50:00 Ống kính biết tuốt – Số 16 (Phần 2)
11:55:00 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 30 . 1
12:09:40 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 30 . 2
12:49:10 PHH Công chúa phép thuật – Tập 3 . 1
13:03:25 PHH Công chúa phép thuật – Tập 3 . 2
13:18:25 Nào mình cùng đi Số 21
13:57:55 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 30 . 1
14:29:00 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 30 . 2
15:25:30 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 65 . 1 (Phần III)
15:34:15 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 65 . 2 (Phần III)
15:53:20 Ống kính biết tuốt – Số 16 (Phần 2)
16:15:45 Thi tài cùng họa sỹ đốm – Số 68
16:30:15 Yêu con hơn mỗi ngày – Số 52
17:09:55 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 31 . 1
17:24:30 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 31 . 2
17:38:35 Nhìn hình bắt chữ – Số 2
17:43:25 Ống kính biết tuốt – Số 16 (Phần 2)
17:45:55 Ca nhạc : Bài 11 , Bài 12 , Bài 13
18:04:10 PHH Công chúa phép thuật – Tập 4 . 1
18:18:45 PHH Công chúa phép thuật – Tập 4 . 2
18:39:45 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 66 . 1 (Phần III)
18:50:10 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 66 . 2 (Phần III)
19:12:30 Ống kính biết tuốt – Số 16 (Phần 2)
19:14:45 Tôi yêu nhà tôi – Số 9
19:39:00 Phim Tể tướng lưu gù – Tập 13 . 1
20:01:55 Phim Tể tướng lưu gù – Tập 13 . 2
20:28:10 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 31 . 1
20:53:15 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 31 . 2
21:19:20 Phim Hài 79 . Nào ta cùng sành điệu – Phần 1
21:35:10 Phim Hài 79 . Nào ta cùng sành điệu – Phần 2
21:53:15 Vui học Toán – Số 19 (Phần 2)
22:00:05 Phim Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 31 . 1
22:25:10 Phim Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 31 . 2
22:51:00 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 31 . 1
23:03:05 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 31 . 2
23:19:25 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 66 . 1 (Phần III)
23:27:00 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 66 . 2 (Phần III)
23:39:15 Happy birthday – Số 51
23:49:25 Music 4 Kids – Số 45
0:10:05 Ống kính biết tuốt – Số 16 (Phần 2)
0:20:20 PHH Công chúa phép thuật – Tập 4 . 1
0:31:55 PHH Công chúa phép thuật – Tập 4 . 2
0:50:05 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 31 . 1
1:02:10 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 31 . 2
1:20:10 Thi tài cùng họa sỹ đốm – Số 68

Comments

comments

Comments are closed.