CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Chủ Nhật Ngày 29 tháng 02 năm 2014

Chúc Nguyễn 09/02/2014 Comments Off

Thời gian Chủ nhật ( Ngày 09/02 )
6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Đại hòe thụ Tập 38
7:25:00 Kể chuyện danh nhân thế giới Số 15
7:40:00 PHHVN :Ở lại cùng Sếu con
8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 24 ( P1 )
8:30:00 Địch nhân kiệt Tập 24 ( P2 )
8:55:00 Ca nhạc thiếu nhi
9:15:00 Nhà máy sản xuất siêu người máy Tấp 6
9:45:00 Nào mình cùng đi Số 31
9:55:00 Hài : Kẻ cắp gặp bà già
10:45:00 Thần xe siêu tốc Tập 20
11:15:00 Kids & Family News Số 22
11:55:00 PHHVN : Chiếc lông công
12:25:00 Ca nhạc thiếu nhi
12:45:00 Nhà máy sản xuất siêu người máy Tấp 6
13:15:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 78
13:55:00 Nhiệm vụ khó chơi Tập 13 ( P1 )
14:25:00 Nhiệm vụ khó chơi Tập 13 ( P2 )
14:50:00 Nhà máy sản xuất siêu người máy Tập 6 PL
15:25:00 Thần xe siêu tốc Tập 20
15:55:00 Nào mình cùng đi Số 31
16:15:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 78
16:40:00 Những câu chuyện của Cô tiên xanh Số 10
16:45:00 Ca nhạc thiếu nhi
17:10:00 PHHVN : Cồ và Chíp PM
17:40:00 Kids & Family News Số 23 PM
17:55:00 Ca nhạc thiếu nhi
18:05:00 Nhà máy sản xuất siêu người máy Tập 7 PL
18:35:00 Thần xe siêu tốc Tập 21 PM
19:15:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 78
19:30:00 Đại hòe thụ Tập 39 PM
20:20:00 Nhiệm vụ khó chơi Tập 14 PM
21:10:00 Hài : Cổ tích thời @ PM
21:40:00 Happy birthday Số 61
22:00:00 Địch nhân kiệt Tập 25 PL
22:50:00 PHHVN : Cồ và Chíp
23:20:00 Thần xe siêu tốc Tập 21
23:50:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 78
0:20:00 Nhà máy sản xuất siêu người máy Tập 1 PL
0:50:00 PHHVN : Cồ và Chíp
1:20:00 Nào mình cùng đi Số 32

Comments

comments

Comments are closed.