“CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Chủ nhật ngày 24 tháng 11 năm 2013″

Chúc Nguyễn 22/11/2013 Comments Off

Kênh Truyền hình Thiếu nhi và Gia đình Kids&Family TV-VTC11

“CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG
Chủ nhật ngày 24 tháng 11 năm 2013″
Giờ PS Tên chương trình
6:28:00 Tập thể dục buổi sáng
6:36:50 Phim Tể tướng lưu gù – Tập 4 . 1
7:03:05 Phim Tể tướng lưu gù – Tập 4 . 2
7:30:25 Kể chuyện danh nhân thế giới – Số 4
7:43:00 Ống kính biết tuốt – Số 15 (Phần 2)
8:00:00 Phim Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 22 . 1
8:29:35 Phim Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 22 . 2
9:15:35 PHH Vua sư tử – Tập 46 . 1
9:28:20 PHH Vua sư tử – Tập 46 . 2
9:43:25 Nào mình cùng đi Số 20
10:21:40 Music 4 Kids – Số 44
10:38:20 Ống kính biết tuốt – Số 15 (Phần 2)
10:52:20 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 57 . 1 (Phần III)
11:02:25 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 57 . 2 (Phần III)
11:35:55 Game Thập nhị tranh tài
11:55:10 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 22 . 1
12:09:05 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 22 . 2
12:46:50 PHH Vua sư tử – Tập 46 . 1
13:02:05 PHH Vua sư tử – Tập 46 . 2
13:17:45 Tôi yêu nhà tôi – Số 8
14:03:40 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 22 . 1
14:34:15 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 22 . 2
15:12:10 Vui học Toán – Số 20 (Phần 2)
15:15:10 Nhìn hình bắt chữ – Số 1
15:25:05 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 57 . 1 (Phần III)
15:33:50 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 57 . 2 (Phần III)
15:49:35 Ống kính biết tuốt – Số 15 (Phần 2)
16:14:50 Nhìn hình bắt chữ – Số 1
16:25:40 Vui học Toán – Số 20 (Phần 2)
16:33:50 Những câu chuyện cô tiên xanh – Số 59
17:08:45 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 23 . 1
17:21:55 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 23 . 2
17:35:50 Ca nhạc : Bài 5 , Bài 6
17:40:50 Kids&Family News – Số 12
18:08:05 PHH Vua sư tử – Tập 47 . 1
18:23:00 PHH Vua sư tử – Tập 47 . 2
18:46:45 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 58 . 1 (Phần III)
18:57:20 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 58 . 2 (Phần III)
19:16:45 Yêu con hơn mỗi ngày – Số 51
19:34:45 Phim Tể tướng lưu gù – Tập 5 . 1
19:59:30 Phim Tể tướng lưu gù – Tập 5 . 2
20:24:35 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 23 . 1
20:51:10 Phim Tình yêu của tôi – Gia đình của tôi – Tập 23 . 2
21:14:15 Phim Hài 71 . Danh giá – Phần 1
21:29:45 Phim Hài 71 . Danh giá – Phần 2
21:51:15 Ống kính biết tuốt – Số 15 (Phần 2)
21:55:20 Vui học Toán – Số 20 (Phần 2)
22:01:20 Phim Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 23 . 1
22:26:25 Phim Nhật ký thăng chức Đỗ Lạp Lạp – Tập 23 . 2
22:52:15 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 23 . 1
23:02:55 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 23 . 2
23:21:25 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 58 . 1 (Phần III)
23:29:00 PHH Thất kiếm anh hùng – Tập 58 . 2 (Phần III)
23:41:15 Happy birthday – Số 50
23:51:25 Thi tài cùng họa sỹ đốm – Số 66
0:11:25 Ống kính biết tuốt – Số 15 (Phần 2)
0:21:05 PHH Vua sư tử – Tập 47 . 1
0:33:00 PHH Vua sư tử – Tập 47 . 2
0:51:25 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 23 . 1
1:02:05 PHH Đấu sĩ LBX – Tập 23 . 2
1:21:00 Nào mình cùng đi Số 20

Comments

comments

Comments are closed.