CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Chủ Nhật Ngày 19 tháng 01 năm 2014

Chúc Nguyễn 19/01/2014 Comments Off

Thời gian Chủ nhật ( Ngày 19/01 )
6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Đại hòe thụ Tập 20
7:25:00 Kể chuyện danh nhân thế giới Số 12
8:00:00 Địch nhân kiệt Tập 6 ( P1 )
8:30:00 Địch nhân kiệt Tập 6 ( P2 )
9:15:00 Huyền thoại CHIMA Tập 13.1
9:45:00 Nào mình cùng đi Số 28
10:20:00 Music 4 Kids Số 52
10:25:00 Nhìn hình đoán chữ Số 9
10:35:00 Ống kính biết tuốt Số 23
10:45:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 34
11:35:00 Game Thập nhị tranh tài PM
11:55:00 PHHVN : Giấc mơ Loa thành 2
12:45:00 Huyền thoại CHIMA Tập 13.1
13:15:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 16
13:55:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 78 ( P1 )
14:25:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 78 ( P2 )
15:10:00 Ống kính biết tuốt Số 23
15:20:00 Nào mình cùng đi Số 28
15:25:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 34
16:15:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 75
16:35:00 Happy birthday Số 58
16:40:00 Những câu chuyện của Cô tiên xanh Số 7
17:10:00 PHHVN : Một trò chơi PM
17:40:00 Kids & Family News Số 20 PM
17:55:00 Ca nhạc thiếu nhi
18:05:00 Huyền thoại CHIMA Tập 13.2 PM
18:35:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 35 PM
19:15:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 75
19:30:00 Đại hòe thụ Tập 21 PM
20:20:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 79 PM
21:10:00 Hài : Khách thuê nhà 3 PL
21:40:00 Happy birthday Số 58
22:00:00 Địch nhân kiệt Tập 7 PL
22:50:00 PHHVN : Một trò chơi
23:20:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 4 ) Tập 35
23:50:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 75
0:20:00 Huyền thoại CHIMA Tập 13.2
0:50:00 PHHVN : Một trò chơi
1:20:00 Nào mình cùng đi Số 28

Comments

comments

Comments are closed.