CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Chủ nhật ( Ngày 15/12 )

Chúc Nguyễn 15/12/2013 Comments Off

Giờ Ps Chủ nhật ( Ngày 15/12 )
6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Tể tướng lưu gù Tập 25
7:25:00 Kể chuyện danh nhân thế giới Số 7
8:00:00 Ỷ thiên đồ long ký Tập 11 ( P1 )
8:30:00 Ỷ thiên đồ long ký Tập 11 ( P2 )
9:15:00 Winx công chúa phép thuật P3 – Tập 16
9:45:00 Nào mình cùng đi Số 23
10:20:00 Vui học toán Số 22 (P1)
10:45:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 3 ) Tập 78
11:35:00 Game Thập nhị tranh tài PM
11:55:00 Đấu sĩ LBX Tập 43
12:45:00 Winx công chúa phép thuật P3 – Tập 16
13:15:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 11
13:55:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 43 ( P1 )
14:25:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 43 ( P2 )
15:10:00 Ống kính biết tuốt Số 18
15:25:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 3 ) Tập 78
16:15:00 Nhìn hình đoán chữ Số 4
16:35:00 Vui học toán Số 22 ( P2 )
16:40:00 Những câu chuyện của Cô tiên xanh Số 2
17:10:00 Đấu sĩ LBX tập 44 PL
17:40:00 Kids & Family News Số 15 PM
17:55:00 Ca nhạc thiếu nhi
18:05:00 Winx công chúa phép thuật P3 – Tập 17 PM
18:35:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 3 ) Tập 79 PM
19:15:00 Yêu con hơn mỗi ngày Số 54 PM
19:30:00 Tể tướng lưu gù Tập 26 PM
20:20:00 Tình yêu của Tôi- Gia đình của Tôi Tập 44 PM
21:10:00 Hài : Ông mê cổ bà mê tân PM
21:40:00 Vui học toán Số 22 ( P2 )
22:00:00 Ỷ thiên đồ long ký Tập 12 PL
22:50:00 Đấu sĩ LBX tập 44
23:20:00 Thất kiếm anh hùng ( Phần 3 ) Tập 79
23:50:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 70
0:20:00 Winx công chúa phép thuật P3 – Tập 17
0:50:00 Đấu sĩ LBX tập 44
1:20:00 Nào mình cùng đi Số 23

Comments

comments

Comments are closed.