CHƯƠNG TRÌNH PHÁT SÓNG Chủ nhật Ngày 01 tháng 06 năm 2014

Vân Anh Nguyễn 01/06/2014 Comments Off

6:30:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:35:00 Tây du ký -Trư bát giới Tập 15
7:25:00 Nào mình cùng đi Số 47
7:45:00 Lớp học gà con Số 8
8:00:00 Nhật ký Thăng chức Đỗ Lạp Lạp Tập 18
9:15:00 Chiến binh vũ trụ Tập 1
9:45:00 Music 4 Kids Số 71
10:20:00 Thi tài cùng họa sĩ Đốm Số 94 PM
10:45:00 Anh hùng thiên hà Tập 19
11:35:00 Trực tiếp Game tương tác PM
11:55:00 PHHVN : Cây tre trăm đốt PL
12:45:00 Chiến binh vũ trụ Tập 1
13:15:00 Khám phá thế giới Số 13
13:55:00 Gia đình đá quý Tập 31
15:10:00 Nhí tài năng Số 9
15:30:00 Anh hùng thiên hà Tập 19
16:20:00 Ca nhạc thiếu nhi
16:35:00 Happy birthday Số 85
17:00:00 PHHVN : Những viên gạch PL
17:30:00 Kids & Family News Số 39 PM
17:45:00 Trực tiếp Game tương tác PM
18:00:00 Chiến binh vũ trụ Tập 2 PM
18:30:00 Anh hùng thiên hà Tập 20 PM
19:15:00 Tôi yêu nhà Tôi Số 33 PL

19:30:00 Tây du ký -Trư bát giới Tập 16 PM

20:20:00 Gia đình đá quý Tập 32 PM
21:10:00 Hài : Từ thiện rơm PL
21:45:00 Nhìn hình đoán chữ Số 26
22:00:00 Nhật ký Thăng chức Đỗ Lạp Lạp Tập 19 PL
22:50:00 PHHVN : Những viên gạch PL
23:20:00 Anh hùng thiên hà Tập 20
23:50:00 Nhí tài năng Số 9
0:20:00 Chiến binh vũ trụ Tập 2
0:50:00 PHHVN : Những viên gạch PL
1:20:00 Nào mình cùng đi Số 47

Comments

comments

Comments are closed.