Lịch phát sóng Thứ 3 (Ngày 09/01)

Đồng Diệu Tường Anh 09/01/2018 Comments Off

6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng
6:20:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 1
6:50:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 140
7:00:00 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 30
7:20:00 Giai điệu cuộc sống Số 13
8:00:00 Phim Bí mật người vợ Tập 30
9:00:00 Thì ra là thế Số 34
9:20:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 11
10:00:00 PHH :Lặn nào Olly Tập 24
10:30:00 Tạp dề nội trợ Số 62
11:00:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 1
11:30:00 Đoán hay trúng ngay Số 53 (P2) PL
11:45:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 140
12:00:00 Phim GĐ: Anh em nhà họ Kim Tập 37
13:00:00 Phim: Ngạo tửu giang hồ Tập 30
14:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 11
14:30:00 Ngại gì không nói Số 10
14:45:00 Đoán hay trúng ngay Số 53 (P2) PL
15:00:00 PHH :Lặn nào Olly Tập 24
15:30:00 Nào mình cùng đi Số 49
16:00:00 Thì ra là thế Số 34
16:30:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 1
17:00:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 12 PM
17:30:00 PHH : Lặn nào Olly Tập 24 PM
18:00:00 Đoán hay trúng ngay Số 53 (P2) PL
18:30:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 2 PM
19:00:00 Phim: Ngạo tửu giang hồ Tập 31 PM
20:10:00 Ngại gì không nói Số 10
20:20:00 Đoán hay trúng ngay Số 53 (P2) PL
20:30:00 Phim: Anh em nhà họ Kim Tập 38 PM
21:30:00 Phim : Bí mật người vợ Tập 31 PM
22:30:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 2
23:00:00 Giai điệu cuộc sống Số 20
23:15:00 Khu vườn tuổi thơ Số 23
23:30:00 PHH : Lặn nào Olly Tập 25
23:45:00 Nào mình cùng đi Số 49
0:00:00 Thì ra là thế Số 34
0:15:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 2
0:30:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 12

Comments

comments

Comments are closed.