vừa ăn vừa xem tivi »

Suy dinh dưỡng vì vừa ăn vừa xem ti vi

Suy dinh dưỡng vì vừa ăn vừa xem ti vi

Chúc Nguyễn October 29, 2014 Comments Off

Khi vừa cho trẻ ăn vừa xem phim, trẻ như một cỗ máy chỉ biết há miệng, nhai và nuốt. Điều đó, khiến trẻ ăn không tập trung, dẫn đến khó tiêu, không tiết

Read More »