vu oan »

Theo bước con yêu số 28: Khi con bị hiểu lầm, vu oan

Theo bước con yêu số 28: Khi con bị hiểu lầm, vu oan

Đồng Diệu Tường Anh October 24, 2016 Comments Off

Những khủng hoảng tâm lý của trẻ phần lớn đến từ chính cách đối xử, giáo dục từ cha mẹ, trường học. Đôi khi những biểu đạt mà người lớn cho là bình thường

Read More »