vật dụng dễ cháy nổ »

5 món đồ không bao giờ được để vào cốp xe máy kẻo có ngày gặp họa lớn

5 món đồ không bao giờ được để vào cốp xe máy kẻo có ngày gặp họa lớn

Đồng Diệu Tường Anh April 26, 2017 Comments Off

Trên thực tế, đã có rất nhiều vụ xe máy đang đi trên đường bỗng “bốc hỏa”, cháy ngùn ngụt mà đến nay vẫn chưa rõ được nguyên nhân. Có thể trong cốp xe

Read More »