vào lớp 1 »

Bài học đầu tiên đầy ý nghĩa của học sinh lớp 1 ở Mỹ

Bài học đầu tiên đầy ý nghĩa của học sinh lớp 1 ở Mỹ

Chúc Nguyễn August 26, 2014 Comments Off

Mẹ bé Ring – một mẹ Việt đang sống và học tập tại Los Angeles chia sẻ về bài học đầu tiên của con trai mình khi bước vào lớp 1 ở Mỹ. Ring

Read More »