vải đầu mùa »

Sốc với vải đầu mùa: 100 nghìn đồng/kg, đắt gấp 7 lần giá nhập vẫn không đủ bán

Sốc với vải đầu mùa: 100 nghìn đồng/kg, đắt gấp 7 lần giá nhập vẫn không đủ bán

Đồng Diệu Tường Anh May 11, 2017 Comments Off

Cũng biết giá bán buôn và bán lẻ sẽ chênh nhau, nhưng khi được biết giá vải đầu mùa cao gấp tới 7 – 8 lần tại Hà Nội, nhiều người tiêu dùng không

Read More »