truyền hình »

Lịch phát sóng Thứ 2 (Ngày 27/3/2017)

Lịch phát sóng Thứ 2 (Ngày 27/3/2017)

Đồng Diệu Tường Anh March 27, 2017 0

  6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Trường học Ninja Tập 2 6:50 Theo bước con yêu Số 15 7:00 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 5 7:20 Giai điệu cuộc

Read More »
Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 26/03/2017)

Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 26/03/2017)

Đồng Diệu Tường Anh March 26, 2017 0

  6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 59 6:50 Những chiếc bút chì thông minh Số 87 7:00 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 4 7:20

Read More »
Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 25/3/2017)

Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 25/3/2017)

Đồng Diệu Tường Anh March 25, 2017 0

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 58 6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 39 7:00 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 3 7:20 Ước mơ của

Read More »
Lịch phát sóng Thứ 6 (Ngày 24/3/2017)

Lịch phát sóng Thứ 6 (Ngày 24/3/2017)

Đồng Diệu Tường Anh March 24, 2017 0

  6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 57 6:50 Ngại gì không nói Số 42 7:00 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 2 7:20 Nào mình

Read More »
Lịch phát sóng Thứ 5 (Ngày 23/3/2017)

Lịch phát sóng Thứ 5 (Ngày 23/3/2017)

Đồng Diệu Tường Anh March 23, 2017 0

  6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 56 6:50 Lớp học vui nhộn Số 19 (P2) 7:00 PHH: Điều ước của Thỏ Tập 1 7:20 Khu

Read More »
Lịch phát sóng Thứ 4 (Ngày 22/3/2017)

Lịch phát sóng Thứ 4 (Ngày 22/3/2017)

Đồng Diệu Tường Anh March 22, 2017 0

  6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 55 6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 38 7:00 PHH: Đội bay siêu đẳng Tập 26 7:20 Giai điệu

Read More »
Lịch phát sóng Thứ 3 (Ngày 21/3/2017)

Lịch phát sóng Thứ 3 (Ngày 21/3/2017)

Đồng Diệu Tường Anh March 21, 2017 0

  6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 54 6:50 Happy birthday Số 237 7:00 PHH: Đội bay siêu đẳng Tập 25 7:20 Ước mơ của em

Read More »
Lịch phát sóng Thứ 2 (Ngày 20/3/2017)

Lịch phát sóng Thứ 2 (Ngày 20/3/2017)

Đồng Diệu Tường Anh March 20, 2017 0

  6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 53 6:50 Theo bước con yêu Số 1 7:00 PHH: Đội bay siêu đẳng Tập 24 7:20 Giai điệu

Read More »
Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 19/03/2017)

Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 19/03/2017)

Đồng Diệu Tường Anh March 19, 2017 0

  6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 59 6:50 Những chiếc bút chì thông minh Số 11 7:00 PHH: Đội bay siêu đẳng Tập 23 7:20

Read More »
Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 18/3/2017)

Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 18/3/2017)

Đồng Diệu Tường Anh March 18, 2017 0

  6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Anh em nhà Dalton Tập 58 6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 70 7:00 PHH: Đội bay siêu đẳng Tập 22 7:20 Ước mơ

Read More »