truyền hình »

Lịch phát sóng Thứ 2 (Ngày 27/2/2017)

Lịch phát sóng Thứ 2 (Ngày 27/2/2017)

Đồng Diệu Tường Anh February 27, 2017 0

  BUỔI SÁNG 06:15 – Clip tập thể dục buổi sáng 06:20 – PHH: Anh em nhà Dalton (Tập 39) 06:50 – Vương quốc thông minh (Số 23) 07:00 – PHH: Đội bay siêu

Read More »
Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 26/2/2017)

Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 26/2/2017)

Đồng Diệu Tường Anh February 26, 2017 0

  BUỔI SÁNG 06:15 – Clip tập thể dục buổi sáng 06:20 – PHH: Anh em nhà Dalton (Tập 38) 06:50 – Những chiếc bút chì thông minh (Số 7) 07:00 – PHH: Lego

Read More »
Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 25/2/2017)

Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 25/2/2017)

Đồng Diệu Tường Anh February 25, 2017 0

  BUỔI SÁNG 06:15 – Clip tập thể dục buổi sáng 06:20 – PHH: Anh em nhà Dalton (Tập 37) 06:50 – Đuổi vần bắt chữ (Số 67) 07:00 – PHH: Lego friend (Tập

Read More »
Sôi động Casting Ngại Gì Không Nói

Sôi động Casting Ngại Gì Không Nói

Đồng Diệu Tường Anh February 24, 2017 0

Một ngày Casting sôi động với hơn 300 bạn nhỏ, Ngại Gì Không Nói đã chọn được gần 100 bạn đáp ứng các tiêu chí của Chương trình. “NGẠI GÌ KHÔNG NÓI” là chương

Read More »
Lịch phát sóng Thứ 6 (Ngày 24/2/2017)

Lịch phát sóng Thứ 6 (Ngày 24/2/2017)

Đồng Diệu Tường Anh February 24, 2017 0

  BUỔI SÁNG 06:15 – Clip tập thể dục buổi sáng 06:20 – PHH: Anh em nhà Dalton (Tập 36) 06:50 – Vương quốc thông minh (Số 24) 07:00 – PHH: Lego friend (Tập

Read More »
Happy Birthday – số 233

Happy Birthday – số 233

Đồng Diệu Tường Anh February 23, 2017 0

Read More »
Lịch phát sóng Thứ 5 (Ngày 23/2/2017)

Lịch phát sóng Thứ 5 (Ngày 23/2/2017)

Đồng Diệu Tường Anh February 23, 2017 0

  BUỔI SÁNG 06:15 – Clip tập thể dục buổi sáng 06:20 – PHH: Anh em nhà Dalton (Tập 35) 06:50 – Vương quốc thông minh (Số 23) 07:00 – PHH: Lego friend (Tập

Read More »
Lịch phát sóng Thứ 4 (Ngày 22/2/2017)

Lịch phát sóng Thứ 4 (Ngày 22/2/2017)

Đồng Diệu Tường Anh February 22, 2017 0

BUỔI SÁNG 06:15 – Clip tập thể dục buổi sáng 06:20 – PHH: Anh em nhà Dalton (Tập 34) 06:50 – Đuổi vần bắt chữ (Số 65) 07:00 – PHH: Lego friend (Tập 24)

Read More »
Lịch phát sóng Thứ 3 (Ngày 21/2/2017)

Lịch phát sóng Thứ 3 (Ngày 21/2/2017)

Đồng Diệu Tường Anh February 21, 2017 0

BUỔI SÁNG 06:15 – Clip tập thể dục buổi sáng 06:20 – PHH: Anh em nhà Dalton (Tập 33) 06:50 – Vương quốc thông minh (Số 21) 07:00 – PHH: Lego friend (Tập 23)

Read More »
Happy Birthday – số 232

Happy Birthday – số 232

Đồng Diệu Tường Anh February 20, 2017 0

Read More »