truyền hình thực tế »

Thì Ra Là Thế : Tạo ra chiếc cốc có 2 lớp khác biệt

Thì Ra Là Thế : Tạo ra chiếc cốc có 2 lớp khác biệt

Đồng Diệu Tường Anh March 30, 2018 Comments Off

Read More »
Ngại gì không nói – Số 80 – Trẻ em trò chuyện với ông già Noel

Ngại gì không nói – Số 80 – Trẻ em trò chuyện với ông già Noel

Đồng Diệu Tường Anh December 25, 2017 Comments Off

Read More »
Ngại gì không nói Số 77 Khi trẻ nói về chủ đề Nói Nhiều

Ngại gì không nói Số 77 Khi trẻ nói về chủ đề Nói Nhiều

Đồng Diệu Tường Anh December 4, 2017 Comments Off

Read More »
Ngại gì không nói – Số 76 – Trẻ em nói về hát ru

Ngại gì không nói – Số 76 – Trẻ em nói về hát ru

Đồng Diệu Tường Anh November 27, 2017 Comments Off

Read More »
Ngại gì không nói – Số 75 – Trẻ em nói gì về sữa Mẹ?

Ngại gì không nói – Số 75 – Trẻ em nói gì về sữa Mẹ?

Đồng Diệu Tường Anh November 20, 2017 Comments Off

Read More »
KIDS EXPLAIN about THE BALUTS

KIDS EXPLAIN about THE BALUTS

Đồng Diệu Tường Anh October 3, 2017 Comments Off

Read More »
Ngại gì không nói – Số 66 – Khi trẻ xem chương trình NHỮNG BÔNG HOA NHỎ

Ngại gì không nói – Số 66 – Khi trẻ xem chương trình NHỮNG BÔNG HOA NHỎ

Đồng Diệu Tường Anh September 12, 2017 Comments Off

Read More »
KIDS EXPLAIN about INDEPENDENCE DAY IN VIETNAM

KIDS EXPLAIN about INDEPENDENCE DAY IN VIETNAM

Đồng Diệu Tường Anh September 1, 2017 Comments Off

Read More »
Ngại Gì Không Nói – Số 63 – Trẻ em nói về tuổi dậy thì?

Ngại Gì Không Nói – Số 63 – Trẻ em nói về tuổi dậy thì?

Đồng Diệu Tường Anh August 21, 2017 Comments Off

Read More »
Ngại Gì Không Nói ra mắt phiên bản Tiếng Anh

Ngại Gì Không Nói ra mắt phiên bản Tiếng Anh

Đồng Diệu Tường Anh August 15, 2017 Comments Off

Trở thành “món ăn tinh thần” cho trẻ vào 18h thứ bảy hàng tuần, Ngại Gì Không Nói đã phát sóng hơn 60 số với hàng loạt chủ đề thú vị, mang tính giải

Read More »