trẻ trầm cảm »

Trầm cảm ở trẻ – bệnh không thể coi thường

Trầm cảm ở trẻ – bệnh không thể coi thường

Chúc Nguyễn July 21, 2014 Comments Off

Trẻ trước thường chơi đùa với bạn bè nay đột nhiên chỉ thích một mình, trò chơi từng gây hứng thú nay chẳng mấy ý nghĩa… có thể là biểu hiện bệnh trầm cảm.

Read More »