trẻ học chữ »

Bí quyết dạy con đọc thành thạo trước khi vào lớp 1

Bí quyết dạy con đọc thành thạo trước khi vào lớp 1

Chúc Nguyễn July 31, 2014 Comments Off

Một bà mẹ chia sẻ những bí quyết dạy con đọc thành thạo trước khi vào lớp 1. Là giáo viên tiểu học, đồng thời còn là một bà mẹ trẻ, dạy con đọc

Read More »