trẻ chậm nói »

Dấu hiệu trẻ chậm nói

Dấu hiệu trẻ chậm nói

Chúc Nguyễn October 21, 2014 Comments Off

Đến 18 tháng tuổi trẻ vẫn thích dùng cử chỉ hơn lời nói để giao tiếp, không bắt chước được âm thanh, khó khăn trong việc hiểu các yêu cầu đơn giản… thì bố

Read More »
Những dấu hiệu phát hiện trẻ chậm nói

Những dấu hiệu phát hiện trẻ chậm nói

Chúc Nguyễn August 11, 2014 Comments Off

Đến 18 tháng tuổi trẻ vẫn thích dùng cử chỉ hơn lời nói để giao tiếp, không bắt chước được âm thanh, khó khăn trong việc hiểu các yêu cầu đơn giản… thì bố

Read More »