tranh phấn »

Những bức tranh phấn đẹp mắt trong các lớp học tại Nhật Bản

Những bức tranh phấn đẹp mắt trong các lớp học tại Nhật Bản

Chúc Nguyễn November 25, 2014 Comments Off

Sau giờ học chính là khoảng thời gian để các họa sĩ không chuyên này thể hiện tài năng vẽ tranh “siêu đỉnh”. Tại Nhật, có nhiều thứ để bạn có thể làm hơn

Read More »