trái cây chín nhờ hóa chất »

Đổ hóa chất ép mít chín siêu tốc

Đổ hóa chất ép mít chín siêu tốc

Chúc Nguyễn April 2, 2015 Comments Off

Những trái mít, sầu riêng, chuối xanh non tẩm hóa chất chỉ sau một đêm đã dậy mùi thơm để thương lái đem bán ra thị trường hoặc bóc múi nhập cho các lò

Read More »