thợ mỏ »

Giấc ngủ vội của anh thợ mỏ khi đợi tới lượt tắm khiến nhiều người xúc động

Giấc ngủ vội của anh thợ mỏ khi đợi tới lượt tắm khiến nhiều người xúc động

Đồng Diệu Tường Anh April 11, 2017 Comments Off

Khoảnh khắc xúc động này khiến nhiều người hiểu thêm về sự vất vả mà người thợ mỏ phải đối mặt mỗi ngày… Hình ảnh anh thợ lò cuối ca đang đợi nước tắm

Read More »