thần tượng của con »

Biện pháp khi con ‘cuồng’ thần tượng

Biện pháp khi con ‘cuồng’ thần tượng

Chúc Nguyễn September 18, 2014 Comments Off

Khi con bước vào độ tuổi vị thành niên, đây là thời gian làm thay đổi tư duy, nhận thức, trẻ thường có xu hướng muốn khẳng định mình, tự quyết định mọi việc

Read More »