thần đồng đỗ nhật nam »

Bài thơ tổng kết năm cũ nhiều mất mát của Đỗ Nhật Nam

Bài thơ tổng kết năm cũ nhiều mất mát của Đỗ Nhật Nam

Chúc Nguyễn January 2, 2015 Comments Off

Ngày cuối cùng của năm cũ, Đỗ Nhật Nam cũng đã làm một bài thơ (bằng tiếng Anh và dịch sang tiếng Việt) nói về một năm 2014 đầy biến động và mất mát

Read More »