thảm hoạ »

Những thảm họa kinh hoàng được rơi vào ngày thứ 6, ngày 13

Lan Anh August 12, 2020 Comments Off

Thứ Sáu ngày 13 của bất kỳ tháng nào trong bất kỳ năm nào được xem như một ngày kém may mắn ở nhiều nước phương Tây, điển hình tại Anh Quốc, Đức, Bồ

Read More »
Khám phá thế giới số 59 – Thảm họa thiên nhiên – Động đất phần 3

Khám phá thế giới số 59 – Thảm họa thiên nhiên – Động đất phần 3

Chúc Nguyễn November 9, 2014 Comments Off

Read More »
Khám phá thế giới số 58 – Thảm họa thiên nhiên – Động đất phần 2

Khám phá thế giới số 58 – Thảm họa thiên nhiên – Động đất phần 2

Chúc Nguyễn November 4, 2014 Comments Off

Read More »
Khám phá thế giới tập 57 – Thảm họa thiên nhiên – Động đất

Khám phá thế giới tập 57 – Thảm họa thiên nhiên – Động đất

Chúc Nguyễn November 2, 2014 Comments Off

Read More »