th true milk »

Trang trại bò sữa của TH True MILK đạt kỷ lục công nghệ cao châu Á

Trang trại bò sữa của TH True MILK đạt kỷ lục công nghệ cao châu Á

Chúc Nguyễn May 17, 2015 Comments Off

TH True MILK vừa được nhận Kỷ lục Cụm trang trại chăn nuôi bò sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao lớn nhất Châu Á. Ngày 16/5, tại Nhà máy Sữa tươi sạch

Read More »