tắm »

Tắm không đúng cách sẽ bị đột tử

Tắm không đúng cách sẽ bị đột tử

Chúc Nguyễn July 31, 2014 Comments Off

Nhiều người trẻ bị đột tử sau khi tắm, vậy làm sao để tránh? Mùa đông năm 2013, một thanh niên 22 tuổi đã đột tử sau khi tắm. Trước đó, bố mẹ anh

Read More »