sinh hoạt »

Sốc: Cả nhà 5 người, chỉ 3 triệu tiền ăn mỗi tháng, ai cũng nên tham khảo

Sốc: Cả nhà 5 người, chỉ 3 triệu tiền ăn mỗi tháng, ai cũng nên tham khảo

Đồng Diệu Tường Anh May 23, 2017 Comments Off

Mỗi tháng được chồng đưa cho từ 3,7-4 triệu đồng, sau khi trừ chi phí chi tiêu cho gia đình 5 miệng ăn, tôi vẫn tiết kiệm được 1,1 triệu đồng/tháng. Mới đây, chị

Read More »