quấy khóc »

Bệnh thiếu ‘vitamin Y’

Bệnh thiếu ‘vitamin Y’

Chúc Nguyễn August 19, 2014 Comments Off

Khi trẻ có những biểu hiện âu lo, sợ hãi, thu vào “vỏ ốc”, hay quấy khóc, giật mình lúc ngủ, thậm chí đau đầu, tiêu tiểu mất kiểm soát… nhiều phụ huynh nghĩ

Read More »