quát mắng trẻ »

Quát mắng khiến trẻ hư hơn, học dốt hơn

Quát mắng khiến trẻ hư hơn, học dốt hơn

Chúc Nguyễn September 30, 2014 Comments Off

Những đứa trẻ bị quát mắng, đánh đập thường thích gây sự, hỗn láo và kém phát triển về mặt thể chất hơn so với những đứa trẻ được bảo ban một cách nhẹ

Read More »