phương pháp điều trị bệnh tai mũi họng »

Yêu con hơn mỗi ngày: Phương pháp điều trị bệnh Tai – Mũi – Họng

Yêu con hơn mỗi ngày: Phương pháp điều trị bệnh Tai – Mũi – Họng

Chúc Nguyễn June 10, 2015 Comments Off

Bệnh ở tai mũi họng là khởi đầu của rất nhiều bệnh ảnh hưởng đến sức khoẻ, vì vậy cha mẹ không được chủ quan. PGS – TS Nguyễn Hoàng Sơn, Chủ tịch Hội bệnh

Read More »