phim truyện »

Cười sái hàm với độ lầy của Ngọc Lan trong sitcom “Tạp dề nội trợ”

Cười sái hàm với độ lầy của Ngọc Lan trong sitcom “Tạp dề nội trợ”

Đồng Diệu Tường Anh February 28, 2018 Comments Off

Kênh phát sóng: Kids & Family TV – VTC11 Giờ phát sóng: 20h thứ 7, chủ nhật hàng tuần Diễn viên: Ngọc Lan, Lê Khánh, Phi Phụng, Tiểu Bảo Quốc, Lê Dương Bảo Lâm,…

Read More »
Thì ra là thế – Hãy nâng bổng que diêm mà không dùng tay

Thì ra là thế – Hãy nâng bổng que diêm mà không dùng tay

Đồng Diệu Tường Anh February 15, 2018 Comments Off

Read More »
Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 07/01)

Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 07/01)

Đồng Diệu Tường Anh January 7, 2018 Comments Off

6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20:00 PHH: My liitle Pony P5 Tập 24 6:50:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 139 PL 7:00:00 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập

Read More »
Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 06/01)

Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 06/01)

Đồng Diệu Tường Anh January 6, 2018 Comments Off

6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20:00 PHH: My liitle Pony P5 Tập 23 6:50:00 Đoán hay trúng ngay Số 52 (P2) PL 7:00:00 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 26

Read More »
Lịch phát sóng Thứ 6 (Ngày 05/01)

Lịch phát sóng Thứ 6 (Ngày 05/01)

Đồng Diệu Tường Anh January 5, 2018 Comments Off

6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20:00 PHH: My liitle Pony P5 Tập 22 6:50:00 Ngại gì không nói Số 81 7:00:00 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 25 7:20:00 Nào

Read More »
Lịch phát sóng Thứ 5 (Ngày 04/01)

Lịch phát sóng Thứ 5 (Ngày 04/01)

Đồng Diệu Tường Anh January 4, 2018 Comments Off

6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20:00 PHH: My liitle Pony P5 Tập 21 6:50:00 Đoán hay trúng ngay Số 51 (P2) PL 7:00:00 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 24

Read More »
Lịch phát sóng Thứ 4 (Ngày 03/01)

Lịch phát sóng Thứ 4 (Ngày 03/01)

Đồng Diệu Tường Anh January 3, 2018 Comments Off

6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20:00 PHH: My liitle Pony P5 Tập 20 6:50:00 Những chiếc bút chì thông minh Số 139 7:00:00 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 23

Read More »
Lịch phát sóng Thứ 3 ( Ngày 02/01 )

Lịch phát sóng Thứ 3 ( Ngày 02/01 )

Đồng Diệu Tường Anh January 2, 2018 Comments Off

6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20:00 PHH: My liitle Pony P5 Tập 19 6:50:00 Khu vườn tuổi thơ Số 19 7:00:00 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 22 7:20:00 Ước

Read More »
Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 31/12/2017)

Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 31/12/2017)

Đồng Diệu Tường Anh December 31, 2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: My liitle Pony P5 Tập 17 6:50 Những chiếc bút chì thông minh Số 138 7:00 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 27

Read More »
Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 30/12/2017)

Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 30/12/2017)

Đồng Diệu Tường Anh December 30, 2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: My liitle Pony P5 Tập 16 6:50 Đoán hay trúng ngay Số 51 (P2) 7:00 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 26 7:20

Read More »