phim truyện »

Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 23/9/2017)

Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 23/9/2017)

Đồng Diệu Tường Anh September 23, 2017 0

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 9 6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 63 7:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 32

Read More »
Lịch phát sóng Thứ 6 (Ngày 22/9/2017)

Lịch phát sóng Thứ 6 (Ngày 22/9/2017)

Đồng Diệu Tường Anh September 22, 2017 0

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 8 6:50 Ngại gì không nói Số 67 7:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 31

Read More »
Lịch phát sóng Thứ 5 (Ngày 21/9/2017)

Lịch phát sóng Thứ 5 (Ngày 21/9/2017)

Đồng Diệu Tường Anh September 21, 2017 0

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 7 6:50 Đoán hay trúng ngay Số 36 7:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 30

Read More »
Mộc Lan Thời @ Tập 36.2

Mộc Lan Thời @ Tập 36.2

Đồng Diệu Tường Anh September 20, 2017 0

Read More »
Lịch phát sóng Thứ 4 (Ngày 20/9/2017)

Lịch phát sóng Thứ 4 (Ngày 20/9/2017)

Đồng Diệu Tường Anh September 20, 2017 0

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 6 6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 62 7:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 29

Read More »
Hết Mộc Lan Thời @, Lửa Tình lên sóng khung Giờ vàng phim Gia Đình

Hết Mộc Lan Thời @, Lửa Tình lên sóng khung Giờ vàng phim Gia Đình

Đồng Diệu Tường Anh September 19, 2017 0

Nội dung bộ phim là những câu chuyện xoay quanh một Nhà hàng gia đình, chuyên kinh doanh súp thịt bò, một món ăn truyền thống của Hàn Quốc . Nhà hàng  nổi tiếng

Read More »
Lịch phát sóng Thứ 3 (Ngày 19/9/2017)

Lịch phát sóng Thứ 3 (Ngày 19/9/2017)

Đồng Diệu Tường Anh September 19, 2017 0

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 5 6:50 Happy birthday Số 263 7:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 28 7:20 Ước

Read More »
Lịch phát sóng Thứ 2 (Ngày 18/9/2017)

Lịch phát sóng Thứ 2 (Ngày 18/9/2017)

Đồng Diệu Tường Anh September 18, 2017 0

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 4 6:50 Thì ra là thế Số 18 7:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 27

Read More »
Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 17/09/2017)

Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 17/09/2017)

Đồng Diệu Tường Anh September 17, 2017 0

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 3 6:50 Những chiếc bút chì thông minh Số 98 7:00 PHH: Chiến binh vũ trụ

Read More »
Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 16/9/2017)

Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 16/9/2017)

Đồng Diệu Tường Anh September 16, 2017 0

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 2 6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 63 7:00 PHH: Chiến binh vũ trụ Tập 25

Read More »