phim truyện »

Lịch phát sóng Thứ 3 (Ngày 21/11/2017)

Lịch phát sóng Thứ 3 (Ngày 21/11/2017)

Đồng Diệu Tường Anh November 21, 2017 0

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 14 6:50 Khu vườn tuổi thơ Số 18 7:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 13 7:20 Ước

Read More »
Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 18/11/2017)

Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 18/11/2017)

Đồng Diệu Tường Anh November 18, 2017 0

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 18 6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 63 7:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 10 7:20 Ước

Read More »
Lịch phát sóng Thứ 5 (Ngày 16/11/2017)

Lịch phát sóng Thứ 5 (Ngày 16/11/2017)

Đồng Diệu Tường Anh November 16, 2017 0

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 16 6:50 Đoán hay trúng ngay Số 45 (P2) 7:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 8 7:20

Read More »
Lịch phát sóng Thứ 4 (Ngày 15/11/2017)

Lịch phát sóng Thứ 4 (Ngày 15/11/2017)

Đồng Diệu Tường Anh November 15, 2017 0

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 15 6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 63 7:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 7 7:20 Giai

Read More »
Lịch phát sóng Thứ 3 (Ngày 14/11/2017)

Lịch phát sóng Thứ 3 (Ngày 14/11/2017)

Đồng Diệu Tường Anh November 14, 2017 0

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 14 6:50 Khu vườn tuổi thơ Số 17 7:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 6 7:20 Ước

Read More »
Lửa Tình Tập 5.2

Lửa Tình Tập 5.2

Đồng Diệu Tường Anh November 13, 2017 0

Read More »
Lửa Tình Tập 5.1

Lửa Tình Tập 5.1

Đồng Diệu Tường Anh November 13, 2017 0

Read More »
Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 12/11/2017)

Lịch phát sóng Chủ nhật (Ngày 12/11/2017)

Đồng Diệu Tường Anh November 12, 2017 0

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 12 6:50 Những chiếc bút chì thông minh Số 130 7:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 4

Read More »
Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 11/11/2017)

Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 11/11/2017)

Đồng Diệu Tường Anh November 11, 2017 0

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 11 6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 63 7:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 3 7:20 Ước

Read More »
Lịch phát sóng Thứ 6 (Ngày 10/11/2017)

Lịch phát sóng Thứ 6 (Ngày 10/11/2017)

Đồng Diệu Tường Anh November 10, 2017 0

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 10 6:50 Ngại gì không nói Số 72 7:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 2 7:20 Nào

Read More »