phim hoạt hình »

Lịch phát sóng Thứ 6 (Ngày 12/01)

Lịch phát sóng Thứ 6 (Ngày 12/01)

Đồng Diệu Tường Anh January 11, 2018 Comments Off

6:15:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 3 6:50:00 Ngại gì không nói Số 10 7:00:00 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 32 7:20:00 Nào

Read More »
Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 30/12/2017)

Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 30/12/2017)

Đồng Diệu Tường Anh December 30, 2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: My liitle Pony P5 Tập 16 6:50 Đoán hay trúng ngay Số 51 (P2) 7:00 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 26 7:20

Read More »
Lịch phát sóng Thứ 2 (Ngày 18/12/2017)

Lịch phát sóng Thứ 2 (Ngày 18/12/2017)

Đồng Diệu Tường Anh December 18, 2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: My liitle Pony P5 Tập 4 6:50 Thì ra là thế Số 31 7:00 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 14 7:20 Giai

Read More »
Lịch phát sóng Thứ 3 (Ngày 12/12/2017)

Lịch phát sóng Thứ 3 (Ngày 12/12/2017)

Đồng Diệu Tường Anh December 12, 2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 24 6:50 Khu vườn tuổi thơ Số 19 7:00 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập 8

Read More »
Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 09/12/2017)

Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 09/12/2017)

Đồng Diệu Tường Anh December 9, 2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 21 6:50 Đoán hay trúng ngay Số 48 (P2) 7:00 PHH: Siêu người máy biến hình P2 Tập

Read More »
Lịch phát sóng Thứ 5 (Ngày 30/11/2017)

Lịch phát sóng Thứ 5 (Ngày 30/11/2017)

Đồng Diệu Tường Anh November 30, 2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 12 6:50 Đoán hay trúng ngay Số 47 (P2) 7:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 22 7:20

Read More »
Lịch phát sóng Thứ 3 (Ngày 28/11/2017)

Lịch phát sóng Thứ 3 (Ngày 28/11/2017)

Đồng Diệu Tường Anh November 28, 2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 10 6:50 Khu vườn tuổi thơ Số 10 7:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 20 7:20 Ước

Read More »
Lịch phát sóng Thứ 2 (Ngày 27/11/2017)

Lịch phát sóng Thứ 2 (Ngày 27/11/2017)

Đồng Diệu Tường Anh November 27, 2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: WIX công chúa phép thuật P6 Tập 9 6:50 Thì ra là thế Số 28 7:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 19 7:20 Giai

Read More »
Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 25/11/2017)

Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 25/11/2017)

Đồng Diệu Tường Anh November 25, 2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 18 6:50 Đuổi vần bắt chữ Số 63 7:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 17 7:20 Ước

Read More »
Lịch phát sóng Thứ 5 (Ngày 23/11/2017)

Lịch phát sóng Thứ 5 (Ngày 23/11/2017)

Đồng Diệu Tường Anh November 23, 2017 Comments Off

6:15 Clip tập thể dục buổi sáng 6:20 PHH: Chichiland – Đội xe biến hình Tập 16 6:50 Đoán hay trúng ngay Số 45 (P2) 7:00 PHH: Thần xe đại chiến Tập 15 7:20

Read More »