phạt nóng »

Đã “phạt nóng” 100 phương tiện vi phạm giao thông qua camera

Đã “phạt nóng” 100 phương tiện vi phạm giao thông qua camera

Lan Anh March 18, 2015 Comments Off

Sau khi vận hành và xử phạt thí điểm gần 100 phương tiện vi phạm qua camera, CSGT Hà Nội đang đồng loạt triển khai theo dõi và xử phạt phương tiện vi phạm

Read More »