phần mềm học ngoại ngữ »

Monkey Junior – Phần mềm học ngoại ngữ hiệu quả cho các bé từ 1-10 tuổi

Monkey Junior – Phần mềm học ngoại ngữ hiệu quả cho các bé từ 1-10 tuổi

Đồng Diệu Tường Anh May 4, 2017 Comments Off

Theo nghiên cứu của nhiều chuyên gia giáo dục sớm hàng đầu trên thế giới, giai đoạn 0 – 10 tuổi được coi là giai đoạn vàng để phát triển khả năng học ngoại

Read More »