nông dân »

Độc đáo với “cây trứng gà” có một không hai, ai thấy cũng muốn bắt chước trồng theo

Độc đáo với “cây trứng gà” có một không hai, ai thấy cũng muốn bắt chước trồng theo

Đồng Diệu Tường Anh May 23, 2017 Comments Off

Để giúp cây nhanh lớn, tránh sâu bệnh, người nông dân ở đây đã nghĩ ra một mẹo trồng cây cực hay chỉ với… trứng gà. Một người nông dân ở Hồ Nam, Trung

Read More »