nói chuyện với trẻ »

Giúp bé phát triển ngôn ngữ những năm đầu đời

Giúp bé phát triển ngôn ngữ những năm đầu đời

Chúc Nguyễn October 6, 2014 Comments Off

Trẻ học nghe và nhìn – vì vậy hãy nói chuyện với bé, hát và đọc thơ cho bé nghe, cùng bé đọc truyện. Ngay từ khi mới sinh, bé đã học kỹ năng

Read More »