nhảy lầu »

Kinh hoàng cháy cơ sở may, lửa bốc ngùn ngụt, mẹ ôm con 2 tuổi nhảy lầu

Kinh hoàng cháy cơ sở may, lửa bốc ngùn ngụt, mẹ ôm con 2 tuổi nhảy lầu

Đồng Diệu Tường Anh April 17, 2017 Comments Off

Lửa bốc lên ngùn ngụt tại cơ sở may trên đường Nguyễn Thái Học lúc sáng sớm khiến cả khu dân cư náo loạn. Vợ của chủ cơ sở may ôm con 2 tuổi

Read More »