nghệ thuật mắng con »

Sửng sốt với nghệ thuật mắng con của phụ huynh Mỹ

Sửng sốt với nghệ thuật mắng con của phụ huynh Mỹ

Chúc Nguyễn October 6, 2014 Comments Off

Lời khen tốt nhất nên nhằm vào sự cố gắng của trẻ chứ không phải vào kết quả cuối cùng. Và khi chỉ trích trẻ, bạn cũng nên tuân thủ đúng theo nguyên tắc

Read More »
Best buy site