Lũng Cao »

VTC Mobile ‘cõng’ sân chơi tặng trẻ em vùng cao

VTC Mobile ‘cõng’ sân chơi tặng trẻ em vùng cao

thao.duong January 13, 2016 Comments Off

Đoạn đường đến điểm trường Lũng Cao quá hiểm trở, ô tô không thể tới được, vì vậy, đoàn từ thiện của VTC Mobile phải vác vật liệu làm sân chơi, quà cho trẻ

Read More »