lịch phát sóng vtc11 »

Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 17/02) Mồng 2 Tết

Lịch phát sóng Thứ 7 (Ngày 17/02) Mồng 2 Tết

Đồng Diệu Tường Anh February 17, 2018 Comments Off

06:25:00 Clip tập thể dục buổi sáng 06:30:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 38 07:00:00 Ca nhạc Thiếu nhi Tết 07:10:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 50 07:30:00 Ca nhạc Xuân

Read More »
Lịch phát sóng thứ 6 (Ngày 16/02) Mồng 1 Tết

Lịch phát sóng thứ 6 (Ngày 16/02) Mồng 1 Tết

Đồng Diệu Tường Anh February 16, 2018 Comments Off

06:25:00 Clip tập thể dục buổi sáng 06:30:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 37 07:00:00 Ca nhạc Thiếu nhi Tết 07:10:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 49 07:30:00 Ca nhạc Xuân

Read More »
Lịch phát sóng thứ 5 (Ngày 15/02) 30 tết

Lịch phát sóng thứ 5 (Ngày 15/02) 30 tết

Đồng Diệu Tường Anh February 15, 2018 Comments Off

06:25:00 Clip tập thể dục buổi sáng 06:30:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 37 07:00:00 Ca nhạc Thiếu nhi Tết 07:10:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 48 07:30:00 Ca nhạc Xuân

Read More »
Lịch phát sóng thứ 4 (Ngày 14/02) 29 tết

Lịch phát sóng thứ 4 (Ngày 14/02) 29 tết

Đồng Diệu Tường Anh February 14, 2018 Comments Off

6:25:00 Clip tập thể dục buổi sáng 06:30:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 36 07:00:00 Ca nhạc Thiếu nhi Tết 07:10:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 47 07:30:00 Ca nhạc Xuân

Read More »
Lịch phát sóng thứ 3  Ngày 13/02) 28 tết

Lịch phát sóng thứ 3 Ngày 13/02) 28 tết

Đồng Diệu Tường Anh February 13, 2018 Comments Off

6:25:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:30:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 35 7:00:00 Ca nhạc Thiếu nhi Tết 7:10:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 46 7:30:00 Ca nhạc Xuân

Read More »
Lịch phát sóng thứ 2 (Ngày 12/02) 27 tết

Lịch phát sóng thứ 2 (Ngày 12/02) 27 tết

Đồng Diệu Tường Anh February 12, 2018 Comments Off

6:25:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:30:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 34 7:00:00 Ca nhạc Thiếu nhi Tết 7:10:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 45 7:30:00 Ca nhạc Xuân

Read More »
Lịch phát sóng thứ 7 (Ngày 10/02)

Lịch phát sóng thứ 7 (Ngày 10/02)

Đồng Diệu Tường Anh February 10, 2018 Comments Off

6:25:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:30:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 32 7:00:00 Ca nhạc Thiếu nhi Tết 7:10:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 43 7:30:00 Ca nhạc Xuân

Read More »
Lịch phát sóng thứ 6 (Ngày 09/02)

Lịch phát sóng thứ 6 (Ngày 09/02)

Đồng Diệu Tường Anh February 9, 2018 Comments Off

6:25:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:30:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 31 7:00:00 Ca nhạc Thiếu nhi Tết 7:10:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 42 7:30:00 Ca nhạc Xuân

Read More »
Lịch phát sóng thứ 5 (Ngày 08/02)

Lịch phát sóng thứ 5 (Ngày 08/02)

Đồng Diệu Tường Anh February 8, 2018 Comments Off

6:25:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:30:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 30 7:00:00 Ca nhạc Thiếu nhi Tết 7:10:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 41 7:30:00 Ca nhạc Xuân

Read More »
Lịch phát sóng thứ 4 (Ngày 07/02)

Lịch phát sóng thứ 4 (Ngày 07/02)

Đồng Diệu Tường Anh February 7, 2018 Comments Off

6:25:00 Clip tập thể dục buổi sáng 6:30:00 PHH: Chiến long xạ thủ Tập 29 7:00:00 Ca nhạc Thiếu nhi Tết 7:10:00 PHH: Biệt đội siêu chiến binh Tập 40 7:30:00 Ca nhạc Xuân

Read More »