lau dọn »

Lau dọn bàn thờ thế nào để không phạm thần linh trong dịp Tết?

admin December 19, 2020 0

Những ngày cận Tết là thời điểm các gia đình bắt đầu dọn dẹp bàn thờ sau một năm hương khói nhưng ít người biết được việc dọn dẹp này như thế nào là

Read More »
Lau dọn bàn thờ thế nào để không phạm thần linh trong dịp Tết?

Lau dọn bàn thờ thế nào để không phạm thần linh trong dịp Tết?

admin December 5, 2020 Comments Off

Những ngày cận Tết là thời điểm các gia đình bắt đầu dọn dẹp bàn thờ sau một năm hương khói nhưng ít người biết được việc dọn dẹp này như thế nào là

Read More »