Kids&FamilyTV – VTC11 »

Sôi nổi casting người chơi “Nào mình cùng đi”

Sôi nổi casting người chơi “Nào mình cùng đi”

Lan Anh March 7, 2015 Comments Off

Ngày 6/3, rất nhiều bạn nhỏ trên địa bàn Hà Nội đã đến trường quay của VTC11 tham gia casting chương trình Nào mình cùng đi. Đây là một trong những chương trình được

Read More »