kích sữa »

Một tháng kích sữa: Từ con số 0 đến 1 lít/ngày

Một tháng kích sữa: Từ con số 0 đến 1 lít/ngày

Chúc Nguyễn September 11, 2014 2

Theo chị Nguyễn Việt Nga, không mẹ nào là không có đủ sữa cho con, vấn đề là làm thế nào để khơi được nguồn sữa đó mà thôi. Tháng đầu sau sinh nở

Read More »
Tư vấn: Cách kích thích để sữa mẹ về ướt áo

Tư vấn: Cách kích thích để sữa mẹ về ướt áo

Chúc Nguyễn August 1, 2014 Comments Off

Các câu hỏi về sữa mẹ đã được Chuyên gia – Th.s Lê Nhất Phương Hồng (Mẹ Betibuti) tận tình giải đáp trong buổi tư vấn trực tuyến do Kids & Family TV – VTC11

Read More »