khoa học »

Thì ra là thế – Tạo ra mực tàng hình

Thì ra là thế – Tạo ra mực tàng hình

Đồng Diệu Tường Anh April 28, 2018 Comments Off

Read More »
Thì Ra Là Thế: làm Thế nào mà ghim chạm vào quả bóng bay mà không nổ

Thì Ra Là Thế: làm Thế nào mà ghim chạm vào quả bóng bay mà không nổ

Đồng Diệu Tường Anh April 14, 2018 Comments Off

Read More »
Thì Ra Là Thế : Nâng bổng que diêm mà không dùng tay

Thì Ra Là Thế : Nâng bổng que diêm mà không dùng tay

Đồng Diệu Tường Anh March 10, 2018 Comments Off

Read More »
Thì Ra Là Thế: Làm cho dầu ăn và nước hòa tan với nhau

Thì Ra Là Thế: Làm cho dầu ăn và nước hòa tan với nhau

Đồng Diệu Tường Anh March 3, 2018 Comments Off

Read More »
Thì Ra Là Thế- làm thế nào để hình ảnh hiển thị của một chiếc ảnh đảo ngược 180 độ

Thì Ra Là Thế- làm thế nào để hình ảnh hiển thị của một chiếc ảnh đảo ngược 180 độ

Đồng Diệu Tường Anh February 8, 2018 Comments Off

Read More »
Thì Ra Là Thế: Làm thế nào để tạo ra dòng nước chảy nghiêng

Thì Ra Là Thế: Làm thế nào để tạo ra dòng nước chảy nghiêng

Đồng Diệu Tường Anh January 20, 2018 Comments Off

Read More »
Thì Ra Là Thế: Hãy tạo ra tàu ngầm chạy trong chai

Thì Ra Là Thế: Hãy tạo ra tàu ngầm chạy trong chai

Đồng Diệu Tường Anh December 16, 2017 Comments Off

Read More »
Thì Ra Là Thế:  cách tạo ra bọt kem đánh răng khổng lồ

Thì Ra Là Thế: cách tạo ra bọt kem đánh răng khổng lồ

Đồng Diệu Tường Anh November 18, 2017 Comments Off

Read More »
THÌ RA LÀ THẾ | THÍ NGHIỆM VUI: LÀM NỔ BÓNG BAY MÀ KHÔNG DÙNG TAY

THÌ RA LÀ THẾ | THÍ NGHIỆM VUI: LÀM NỔ BÓNG BAY MÀ KHÔNG DÙNG TAY

Đồng Diệu Tường Anh October 21, 2017 Comments Off

Read More »
Thì Ra Là Thế: Trẻ học mà chơi với các thí nghiệm khoa học

Thì Ra Là Thế: Trẻ học mà chơi với các thí nghiệm khoa học

Đồng Diệu Tường Anh July 20, 2017 Comments Off

Thì Ra Là Thế – chương trình khoa học giáo dục dành cho trẻ em từ 6-12 tuổi của Kênh Truyền hình Thiếu nhi và Gia Đình Kids & Family TV (VTC11) đang thu

Read More »