khoa học »

Thì Ra Là Thế: Làm cho dầu ăn và nước hòa tan với nhau

Thì Ra Là Thế: Làm cho dầu ăn và nước hòa tan với nhau

Đồng Diệu Tường Anh March 19, 2018 Comments Off

Read More »
Thì Ra Là Thế: Cách để quả cam chìm dưới nước

Thì Ra Là Thế: Cách để quả cam chìm dưới nước

Đồng Diệu Tường Anh August 28, 2017 Comments Off

Read More »
THÌ RA LÀ THẾ | THÍ NGHIỆM VUI: TÁCH LÒNG ĐỎ VÀ LÒNG TRẮNG TRỨNG GÀ

THÌ RA LÀ THẾ | THÍ NGHIỆM VUI: TÁCH LÒNG ĐỎ VÀ LÒNG TRẮNG TRỨNG GÀ

Đồng Diệu Tường Anh August 23, 2017 Comments Off

Read More »
Thì Ra Là Thế: Cách tạo ra ống hút ma lực

Thì Ra Là Thế: Cách tạo ra ống hút ma lực

Đồng Diệu Tường Anh August 21, 2017 Comments Off

Read More »
Thì Ra Là Thế: Cách tạo ra chiếc gậy ma thuật

Thì Ra Là Thế: Cách tạo ra chiếc gậy ma thuật

Đồng Diệu Tường Anh August 14, 2017 Comments Off

Read More »
Thì Ra Là Thế Tập 7: Cách hơ bóng bay trên lửa mà không làm nổ

Thì Ra Là Thế Tập 7: Cách hơ bóng bay trên lửa mà không làm nổ

Đồng Diệu Tường Anh July 24, 2017 Comments Off

Read More »
Thì Ra Là Thế: Trẻ học mà chơi với các thí nghiệm khoa học

Thì Ra Là Thế: Trẻ học mà chơi với các thí nghiệm khoa học

Đồng Diệu Tường Anh July 20, 2017 Comments Off

Thì Ra Là Thế – chương trình khoa học giáo dục dành cho trẻ em từ 6-12 tuổi của Kênh Truyền hình Thiếu nhi và Gia Đình Kids & Family TV (VTC11) đang thu

Read More »
Thì Ra Là Thế Tập 5: Cách tạo ra vòi rồng

Thì Ra Là Thế Tập 5: Cách tạo ra vòi rồng

Đồng Diệu Tường Anh July 10, 2017 Comments Off

Read More »
Thì Ra Là Thế Tập 4: Tạo hỗn hợp có đặc tính của cả chất rắn và chất lỏng

Thì Ra Là Thế Tập 4: Tạo hỗn hợp có đặc tính của cả chất rắn và chất lỏng

Đồng Diệu Tường Anh July 3, 2017 Comments Off

Read More »
Vì sao thế số 11 I Why so ep 11 I Phát triển trí tuệ cho Bé

Vì sao thế số 11 I Why so ep 11 I Phát triển trí tuệ cho Bé

Đồng Diệu Tường Anh June 28, 2017 Comments Off

Read More »